Stravné lístky - zamestnanecke benefity - stravovacie poukážky - stravovanie zamestnancov - motivácia zamestnancov - darčekové poukážky - gastrolístky

accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box

Sodexo - Home

Sodexo - Home
Sodexo - Home
Svetový líder v riešeniach pre kvalitu každodenného života

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá poskytuje iFM služby – facility managemet a služby pre firemné stravovanie.

Naši klienti
  • Obchodné a priemyselné spoločnosti
  • Školy
  • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
  • Ústavy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov
  • Armáda a nápravné zariadenia

Hlavné poskytované služby
Rýchle vyhľadávanie partnerov
Poukážka:
Názov:
Kde:
» PODROBNÉ VYHĽADÁVANIE

Vyhlásenie

Naša spoločnosť  zásadne odmieta obvinenia a prepojenia, ktoré sú v dnešných dňoch medializované v súvislosti s víťazmi tendra na poskytovanie stravovacích služieb v nemocniciach.
Spoločnosť Sodexo neposkytovala a ani aktuálne neposkytuje žiadne stravovacie služby v nemocniciach na Slovensku. Rovnako neposkytujeme žiadne stravovacie služby pre firmy z daného tendra. 
 
Kategoricky tiež odmietame, že by naša spoločnosť v minulosti alebo v súčasnosti mala profitovať alebo brať províziu od víťazov v tendri. 
 
Naša spoločnosť je tiež nepravdivo označovaná ako skutočný poskytovateľ stravovacích služieb. Nie je to pravda. Ani prostredníctvom našich zamestnancov, ani žiadnym iným spôsobom, sme neposkytovali a ani neposkytujeme žiadne služby ako výsledok uvedených tendrov. Jediné čo Sodexo poskytlo bolo formálne odporúčanie a záruku, ktorej princípom bolo, že v prípade neschopnosti víťaza plniť si svoje záväzky, musíme za tieto záväzky ručiť.  Víťaz tendra bol však jasne schopný poskytovať dané služby bez akejkoľvek našej pomoci a preto sme sa úplne stiahli.
 
Vyjadrenia a informácie z médií,  o tom, že víťazi tendra sú v skutočnosti  len sprostredkovateľmi, a že vo všetkých prípadoch má dodávať  jedlo aj naša spoločnosť považujeme za nepravdivé, zavádzajúce a poškodzujúce naše dobré meno.
 
Za účelové a nepravdivé považujeme aj tvrdenia, že náš bývalý zamestnanec, p. Senčák ovplyvňoval v náš prospech daný tender. Pán Senčák ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť v apríli 2012 a neudržiavame s ním žiadne pracovné kontakty a vzťahy. 
 
TRANSPARENTNOSŤ;
Je jeden z hlavných princípov Sodexa so všetkými zainteresovanými stranami; Klienti, Spotrebitelia, Zamestnanci, akcionári a široká verejnosť. 
 
BIZNIS INTEGRITA;
Netolerujeme žiadne praktiky, ktoré nie sú založené na čestnosti, poctivosti a spravodlivosti kdekoľvek na svete v rámci 80 krajín sveta. Veľmi jasne komunikujeme tieto hodnoty a princípy naším klientom, dodávateľom a zamestnancom s očakávaním, akéhokoľvek odmietnutia korupčných a neférových praktík. V Novembri 2006 predstavenstvo Sodexo GROUP schválilo kód pod názvom „Princípy biznis integrity“. Kód formálne vyjadruje presvedčenia a praktiky v oblasti podnikateľskej etiky tak, aby každý zamestnanec v Sodexo GROUP porozumel, zdieľal a riadil sa danými princípmi.

 

Služby pre kvalitný život

Sodexo poskytuje služby, ktoré vďaka kombinácii rôznych schopností a zručností svojich zamestnancov podporujú výkon a kvalitu každodenného života zamestnancov našich klientov.bgsodexo-4

Stravovacie služby

Správa majetku

Podporné služby

Upratovanie a správa priestorov

Bezpečnosť a služby s ňou spojené

Kompletná technická správa a údržba budov a objektov