Stravné lístky - zamestnanecke benefity - stravovacie poukážky - stravovanie zamestnancov - motivácia zamestnancov - darčekové poukážky - gastrolístky

accessibility | skip to navigation | skip to content | skip to search box

Sodexo - Home

Sodexo - Home
Sodexo - Home
Svetový líder v riešeniach pre kvalitu každodenného života

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá poskytuje iFM služby – facility managemet a služby pre firemné stravovanie.

Naši klienti
  • Obchodné a priemyselné spoločnosti
  • Školy
  • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
  • Ústavy sociálnej starostlivosti a domovy dôchodcov
  • Armáda a nápravné zariadenia

Hlavné poskytované služby

HLAVNÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služby pre kvalitný život

Sodexo poskytuje služby, ktoré vďaka kombinácii rôznych schopností a zručností svojich zamestnancov podporujú výkon a kvalitu každodenného života zamestnancov našich klientov.bgsodexo-4

Stravovacie služby

Správa majetku

Podporné služby

Upratovanie a správa priestorov

Bezpečnosť a služby s ňou spojené

Kompletná technická správa a údržba budov a objektov